Hovedseksjon

Nasjonale prøver

5. trinn skal ha nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Elevene testes etter mål fra 4. trinn. Alle prøvene gjennomføres elektronisk. Prøvene skal gjøres i perioden 31. august-25. september 2020. Gå videre til Udir sine sider for mer informasjon.