Nye takster 2019

Inntekt inntil 217 998 kr:

Hel plass - 657 kr

Halv plass - 422 kr

Gratis kjernetid helplass- 235 kr

 

Inntekt inntil 387 522 kr:

Hel plass - 1208 kr

Halv plass - 776 kr

Gratis kjernetid helplass- 431

 

Inntekt over 387 552 kr:

Hel plass - 3079 kr

Halv plass - 2081 kr

Gratis kjernetid helplass- 998 kr

 

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 01.05.19