Nye takster 01.01.2018

Inntekt inntil 210.681 kr:

Hel plass - 640 kr

Halv plass - 411 kr

Inntekt inntil 374.544 kr:

Hel plass - 1176 kr

Halv plass - 756 kr

Inntekt over 374.544 kr:

Hel plass - 2998 kr

Halv plass - 2026 kr

 

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 01.05.2018.