Nye takster 2020

Oppholdsbetaling

Inntekt til og med

kr. 224694

Inntekt inntil kr. 399456

Inntekt over

kr 399456

Heltidsplass

kr 678

kr 1 245

kr 3 174

Deltidsplass

kr 435

kr 800

kr 2 145

Gratis kjernetid hel plass (1. trinn)

kr 242

kr 445

kr 1029