Nye takster 2021

Byrådets forslag til takster 2021:

 

Heltidsplass med inntekt tom. 228 042 kr: 686 kr

Heltidsplass med inntekt tom. 405 408 kr: 1260 kr

Heltidsplass med inntekt fra 405 409 kr: 3212 kr

 

Gratis kjernetid med inntekt tom. 228 042 kr: 246 kr

Gratis kjernetid med inntekt tom. 405 408 kr: 450 kr

Gratis kjernetid med inntekt fra 405 409 kr: 1041 kr

 

Deltidsplass med inntekt tom. 228 042 kr: 440 kr

Deltidsplass med inntekt tom. 405 408 kr: 810 kr

Deltidsplass med inntekt fra 405 409 kr: 2171 kr

 

Gjeldende takster for alle trinn finner du HER. 

 

Tilleggsinformasjon, gjelder 1. - 2. trinn:

 

Kunnskapsdepartementet fastsatte 2.juli 2020 forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-07-02-1492

 

Ny §1B-1 innebærer at det innføres et nasjonalt krav til inntektsgradert oppholdsbetaling i SFO (AKS) for barn på 1. og 2. trinn. Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i oppholdsbetalingen slik at den per elev maksimalt utgjør seks prosent av husholdningens inntekt. Det innebærer at foresatte i husstander i Oslo med samlet årlig inntekt under kr 581 900 har rett til redusert oppholdsbetaling.

For de som er omfattet av tilbud om gratis deltidsplass vil den vedtatte oppholdsbetalingen tilfredsstille de nasjonale kravene, med unntak av for foresatte med inntekt under kr 44 366 årlig (gjelder 1. trinn).

 

For foresatte med barn i AKS i de 7 bydelene som ikke er omfattet av gratis deltidsplass på 2. trinn, vil det kunne være behov for endringer i oppholdsbetalingen. De nasjonale kravene vil være gunstigere enn de kommunalt vedtatte satsene for de fleste foresatte i husstander med inntekt under kr 581 900. Det er likevel enkelte inntektsintervaller der foreldrebetalingen gitt de kommunale satsene vil være lavere enn de nasjonale kravene.

 

Foresatte på 1. – 2. trinn har fått e-post med søknadsdokumenter, 26.08.2020.

Dersom du ønsker å få dokumentet tilsendt på nytt kan du ta kontakt med skolens kontor.