Hovedseksjon

Om påmelding til heldagsåpent

De fleste assistentene på AKS arbeider 15 timer per uke. Vi tar over når skolen slutter, noe som legger føringer for hvor store stillingsstørrelser assistentene har. En heldagsåpen uke varer imidlertid i 45 timer. For å sikre at vi har nok bemanning gjennom hele dagen og hele uken lager vi spesifikke bemanningslister. Listene baserer seg på to ting:

  1. Hvor mange barn som er påmeldt
  2. Hvilke aktiviteter vi legger opp til (turdager, for eksempel, krever med bemanning.

Fordi vi vet at det ikke alltid er like lett i en travel hverdag å lage ferieplaner venter vi med å sende ut påmeldinger så nært opptil ferien som mulig. På den måten forsøker vi å sikre oss et mest mulig nøyaktig barnetall. Umiddelbart etter fristen har gått ut lager vi bemanningslister.

Vi opplever imidlertid stadig at mange sender oss e-post etter fristen har gått ut og ønsker å melde på i etterkant. Vi forsøker å hjelpe til så godt det lar seg gjøre, men i enkelte ferier har vi mottatt så mange som 35 - 40 etterpåmeldte. Dette gjør at vi må kalle inn ekstra bemanning, og hvis det ikke er mulig, at vi må avlyse planlagte aktiviteter fordi det i praksis ikke er gjennomførbart. Vi har i tillegg ikke anledning til å overskride det antall barn som et visst antall voksne kan ha ansvar for.

Vårt utgangspunkt er at vi ønsker å tilby en så hyggelig og morsom dag / uke til de barna som er påheldagsåpent. For at vi skal få til det må vi ha dere foresatte med på laget. Vi ber dere være så snille å huske på fristen, så skal vi sørge for å ha nok voksne tilstede og å gjennomføre de spennende programmene våre!

Takk for samarbeidet!