Hovedseksjon

Trafikkvakter

Trafikkvaktordning for alle foresatte med barn i 1.- 4. klasse 

Foreldre til alle elever på 1. til 4. trinn har en viktig jobb med å skape en tryggere skolevei for barna.

Omtrent to ganger i året blir foreldre satt opp som trafikkvakt.

Vaktene foregår i Jerniakrysset samt Vinderenkrysset for å sikre at barna kommer seg trygt over veien. 

 

Tidspunkt for trafikkvakt er 07.50-08.35. Tidspunktene er satt for å få med både elever som begynner kl. 08 og 08:30 samt evt etternølere. Husk å bruke refleksvest! Den henter du på Baker Hansen. 

 Se film om hva som kan gå galt – og hva du bør gjøre:

 TRAFIKKVAKTEN: https://youtu.be/oxL-P0ZQZoE 

To foreldre stiller fra hver klasse hver dag:

Trafikkvakt 1 står i Vinderenkrysset

Vakten sikrer fotgjengerovergangen i Vinderenkrysset og står ved perrongen vis-à-vis Vinderen Sushi. 

Trafikkvakt 2 står i Jerniakrysset.

Vakten sikrer fotgjengerovergangen i Borgenveien, og står på hjørnet utenfor Jernia. På den plassen minner du bilister som kommer nedover Holmenveien på at de må være oppmerksomme og at de nærmer seg veier med mange barn på skoleveien. 

Viktig med tilbakemelding!

Etter endt vakt svarer du på en kort undersøkelse gjeldende trafikkvakten. Dette er viktig for at man skal få statistikk på evt episoder/hendelser på skoleveien. Undersøkelsen finner man her: https://www.surveymonkey.com/r/3TWVTHM

FAU-representant fordeler vakter i klassen etter tur og sender ut all nødvendig informasjon i forkant. 

Trafikkvaktene har en aktiv og veldig som innebærer å fysisk delta i å øke sikkerheten for barna.  En vakt må holde igjen barn som går på rødt lys, og se til at biler stopper for fotgjengere.

 Etter endt vakt svarer man på en kort undersøkelse gjeldende trafikkvakten. Dette er viktig for at man skal få statistikk på evt episoder/hendelser på skoleveien. Undersøkelsen finner man her: https://www.surveymonkey.com/r/3TWVTHM 

Se gjerne på denne opplæringsfilmen om hva vaktene går ut på og hva man skal gjøre under trafikkvakten: https://youtu.be/oxL-P0ZQZoE 

 

Takk for at du stiller opp!