Trafikkvakter

Trafikkvakt Vinderenkrysset

På Vinderen skole har vi en viktig foreldredugnad. Foreldre til alle elever på 1. til 4. trinn bytter på å stå trafikkvakt i Vinderenkrysset hver morgen. Foreldre står trafikkvakt i Vinderenkrysset for å sikre at barna kommer tryggest mulig til skolen. Trafikkvaktene har en aktiv og til tider krevende rolle som innebærer å fysisk delta i å øke sikkerheten for barna.

De to trafikkvaktene passer på fra kl. 07.50 til til. 08.35. Vakten starter tidlig fordi noen elever begynner på skolen kl. 08.00.

Trafikkvaktene bruker alltid refleksvest for å skape synlighet og minne bilistene om at de nærmer seg et farlig kryss.

Vakt 1 sikrer fotgjengerovergangen i Vinderenkrysset og står ved perrongen vis-à-vis Espresso House.

Vakt 2 sikrer fotgjengerovergangen i Borgenveien og står på hjørnet utenfor Jernia. På den plassen minner man bilister som kommer nedover Holmenveien på at de må være oppmerksomme og at de nærmer seg veier med mange barn på skolevei.

Ansvarlig for trafikkvaktordningen er FAU. Du kommer mer informasjon om ordningen.

Takk for at du stiller opp!