Hovedseksjon

Læring for livet

En del av arbeidet med læring for livet handler om å skape en positiv skulekultur hvor samhold og samarbeid står i sentrum. Dette gjøres særlig ved å bygge relasjoneer gjennom fellesarrangementer. Hovedmålet for arrangementene er å skape positive fellesopplevelser der elevene får øvelse i samarbeid og empati, samt får muligheten til å skape relasjoner på tvers av grupper og trinn.

Hvert trinn har ansvar for en samling i løpet av skoleåret, samt at ledelsen har en egen oppstartssamling første skoledag.