Hovedseksjon

Heltid- og deltidsplass

Hel plass innebærer at du kan bruke AKS ubegrenset i våre åpningstider. Dette inkluderer også morgenåpent hver dag hvis ønskelig. Under heldagsåpent kan du bruke AKS hver dag, fra 0730 - 1630.

 

Gratis deltidsplass for 1. trinn til 4. trinn innebærer at eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid i inntil 12 timer per uke. Timene fordeles jevnt på dagene. I skolens ferier kan eleven være på AKS to dager per uke (det vil si høst- og vinterferien, jule- og påskeferien samt sommerferien utenom juli, når AKS er stengt). På planleggingsdager/inneklemte fridager i skoleåret kan eleven være på AKS ½ dag. Se for øvrig informasjon over om "deltidsplass" for hvordan timene med morgenåpent og eksterne aktiviteter regnes ut.

 

Ønsker du å bytte til hel- eller deltidsplass?

Du kan bytte fra hel plass til deltidsplass, og omvendt, på Oslo kommune sine hjemmesider.

Det er mulig å bytte fra hel plass til deltidsplass, eller fra deltidsplass til hel plass fra 1. januar eller 1. august.  Fristen for å bytte til halv/hel plass i vinterhalvåret er 30. november. Fristen for å bytte til halv / hel i sommerhalvåret er 30. juni.