Heltid- og deltidsplass

Hel plass innebærer at du kan bruke AKS ubegrenset i våre åpningstider. Dette inkluderer også morgenåpent hver dag hvis ønskelig. Under heldagsåpent kan du bruke AKS hver dag, fra 0730 - 1630.

Deltidsplass innebærer at du kan bruke AKS 12 timer i løpet av en uke. Under heldagsåpent kan du bruke to dager, uavhengig av hvor mange timer du kommer hver av de to dagene. Morgenåpent teller som èn time. Leksehjelp er også aktivitetsskoletid og teller med i timeregningen. Dersom eleven er på en ekstern aktivitet (dans, kor, tennis, fotball, osv) i AKS-tiden og kommer tilbake igjen til AKS etterpå teller dette som aktivitetsskoletid. Dersom eleven er på en ekstern aktivitet i AKS-tiden, har krysset seg ut, og ikke kommer tilbake igjen etterpå, teller dette ikke som aktivitetsskoletid.  

Gratis deltidsplass for 1. trinn innebærer at eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid i inntil 12 timer per uke. Timene fordeles jevnt på dagene. I skolens ferier kan eleven være på AKS to dager per uke (det vil si høst- og vinterferien, jule- og påskeferien samt sommerferien utenom juli, når AKS er stengt). På planleggingsdager/inneklemte fridager i skoleåret kan eleven være på AKS ½ dag. Se for øvrig informasjon over om "deltidsplass" for hvordan timene med morgenåpent og eksterne aktiviteter regnes ut.

 

Ønsker du å bytte til hel- eller deltidsplass?

Du kan bytte fra hel plass til deltidsplass, og omvendt, på Oslo kommune sine hjemmesider.

Dersom du bytter fra hel plass til deltidsplass må du i tillegg sende en e-post til aks.vinderen@osloskolen.no og be om å få tilsendt et 12-timersskjema. Her regner du ut hvor mange timer du skal bruke AKS hver uke. Skjemaet leveres til en baseleder. Timene registreres i våre krysselister.

 

Frister

Det er mulig å bytte fra hel plass til deltidsplass, eller fra deltidsplass til hel plass fra 1. januar eller 1. august.