Hel- og halv plass

Hel plass innebærer at du kan bruke AKS ubegrenset i våre åpningstider. Dette inkluderer også morgenåpent hver dag hvis ønskelig. Under heldagsåpent kan du bruke AKS hver dag, fra 0730 - 1630.

Halv plass innebærer at du kan bruke AKS 12 timer i løpet av en uke. Under heldagsåpent kan du bruke to dager, uavhengig av hvor mange timer du kommer hver av de to dagene. Morgenåpent teller som èn time. Leksehjelp er også aktivitetsskoletid og teller med i timeregningen. Dersom eleven er på en ekstern aktivitet (dans, kor, tennis, fotball, osv) i AKS-tiden og kommer tilbake igjen til AKS etterpå teller dette som aktivitetsskoletid. Dersom eleven er på en ekstern aktivitet i AKS-tiden, har krysset seg ut, og ikke kommer tilbake igjen etterpå, teller dette ikke som aktivitetsskoletid.  

Ønsker du å bytte til hel eller halv plass?

Fra halv til hel: Send en e-post til vinderen@ude.oslo.kommune.no der du skriver at du ønsker å endre kontrakt fra halv til hel plass. Endringer registreres den 1. hver måned. Det tar èn måned fra den 1. før endringen trer i kraft.  

Fra hel til halv: Send en e-post til vinderen@ude.oslo.kommune.no der du skriver at du ønsker å endre kontrakt fra hel til halv plass. I tillegg må du sende en e-post til aktivitetsskolenvinderen@gmail.com og be om å få tilsendt en 12-timersskjema. Her regner du ut hvor mange timer du skal bruke AKS hver uke. Skjemaet leveres til en baseleder. Timene registreres i våre krysselister.

Det er mulig å bytte fra hel til halv plass, eller fra halv til hel plass fra 1. januar eller 1. august.