Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådet består av en representant fra hver klasse på 4.-7. trinn. Elevrådet har møter gjennom hele skoleåret. Elevrådskontakt for skoleåret 2021/2022 er Camilla Dahl Johansen.

Formålet med elevrådet er, ifølge opplæringsloven § 11-2, å «fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane».