Ledelse og ansatte

Ledelse
Rektor, ansvarlig for 4. trinn Tore Haugen
Assisterende rektor, ansvarlig for 1.-3. trinn Hege Dalen Motzfeldt
Undervisningsinspektør, ansvarlig for 5.-7. trinn (begynner 3. februar 2020) Hanne Kristin Lindheim Weisæth
Fagkonsulent økonomi Sandra Arnesen
Ansatte
Spes.ped.koordinator (i permisjon) Yngvild Ohren
Kontaktlærer 1A Carina Larsen
Kontaktlærer 1B Teresa Larsen
Kontaktlærer 1C Renate Vernang
Kontaktlærer 2A Tania Nordby
Kontaktlærer 2B Camilla Moe
Kontaktlærer 3A Caroline Smith
Kontaktlærer 4C Ingrid Rekve
Faglærer (i permisjon) Eline Gautland Andersen
Spesialpedagog Astrid Christensen
Spesialpedagog Bente Hald
Spesialpedagog (i permisjon) Tonje Binks