Hovedseksjon

Venneforeningen

Foreldrene i hver klasse velger én foreldrerepresentant til styret i Venneforeningen. Venneforeningen møtes med ujevne mellomrom og velger sin egen leder og kasserer.
Dette gjør venneforeningen hvert år:

  • Sender ut giro for frivillig foreldrebetaling, foreslått med minst kr. 300 pr. familie (i 2013)
  • Bestiller og betaler juletre i skolegården.
  • Er til stede og tenner treet sammen med elever og lærere.
  • Bestiller og betaler saft og pepperkaker i forbindelse med julegrantenningen.
  • Arrangerer fest (karneval og disco) for de ulike klassetrinnene på skolen i januar/februar, med underholdning, leker og servering av pølser, kaker og brus.
  • Stiller opp på de ulike aktivitetsdagene etter ønske fra skolen og FAU.
  • Etablerer ny 17. mai komité og bistår 4. trinn, som i samarbeid med Vinderen Barnekor og Vinderen skolekorps har ansvar for arrangementet.
  • Vurderer søknader fra skolen og FAU om støtte til tiltak og aktiviteter som kan øke trivselen for barna på skolen.

Alle er velkomne til å foreslå tiltak eller ting som kan søkes finansiert av Venneforeningen!

Venneforeningen

Venneforeningen leder skoleåret 2021-2022: 

Økonomiansvarlig: 

Styremedlem: 

1A

Mari Schrumpf

1B

Ingvild Kibsgaard Vestengen

1C

Karianne Bertram

2A

Marthe Kaarbø Mathisen

2B

Daniel Sachse

3A

Marianne Lien

3B

Kristin Skau Åbyholm

3C Eiliv Bugge Fougner
4A

Lilian Ellingsen

4B

Henrik Heiestad

 

 

5A

Jonas Marcus Ek

5B

Nils Holger Koefoed

5C

Anders Ellingsen

6A

Marie Kristine Kildahl

6B

Henrik P. Heiestad

6C Edle Kroll 
7A

Jorunn Dyb-Øyen og Kristin Tornling

7B

Cecilie Vanem

7C Kirsten Borger Berger