Venneforeningen

Foreldrene i hver klasse velger én foreldrerepresentant til styret i Venneforeningen. Venneforeningen møtes med ujevne mellomrom og velger sin egen leder og kasserer.
Dette gjør venneforeningen hvert år:

  • Sender ut giro for frivillig foreldrebetaling, foreslått med minst kr. 300 pr. familie (i 2013)
  • Bestiller og betaler juletre i skolegården.
  • Er til stede og tenner treet sammen med elever og lærere.
  • Bestiller og betaler saft og pepperkaker i forbindelse med julegrantenningen.
  • Arrangerer fest (karneval og disco) for de ulike klassetrinnene på skolen i januar/februar, med underholdning, leker og servering av pølser, kaker og brus.
  • Stiller opp på de ulike aktivitetsdagene etter ønske fra skolen og FAU.
  • Etablerer ny 17. mai komité og bistår 4. trinn, som i samarbeid med Vinderen Barnekor og Vinderen skolekorps har ansvar for arrangementet.
  • Vurderer søknader fra skolen og FAU om støtte til tiltak og aktiviteter som kan øke trivselen for barna på skolen.

Alle er velkomne til å foreslå tiltak eller ting som kan søkes finansiert av Venneforeningen!

Venneforeningen

Venneforeningen leder skoleåret 2020-2021: Catharina Vogt, tlf: 92 44 45 94 , e-post: catharinaavogt@gmail.com

Økonomiansvarlig: Anne Marthe Bjønness, tlf. 40 04 80 12, e-post: ambjonness@yahoo.no

Styremedlem: Christopher Huseye, tlf. 92 41 06 29, e-post: ch@bull.no

1A

Trond Johan Thomt Sivertsen

1B

Hanne Møvig-Stavenes

1C

Nora Løvøi Bjørnstad

2A

Marianne Lien, 92 08 06 08

2B

Catharina Vogt, 92 44 45 94

3A

Hege Andreassen, 91 62 55 24

3B

Anne Marthe Bjønness

   
4A

Jonas Marcus Ek

4B

Nils Holger Koefoed

4C

Anders Ellingsen

5A

Nina Bielke Rønningen

5B

Bjørn Møland-Pedersen

5C

Edle Johanne Kroll

6A

Jorunn Dyb-Øyen

6B

Christopher Husebye

6C

Kirsten Borge Berger

7A

Anette Weyergang

7B

Merethe Gardal

7C Edle Johanne Kroll