Venneforeningen

Foreldrene i hver klasse velger én foreldrerepresentant til styret i Venneforeningen. Venneforeningen møtes med ujevne mellomrom og velger sin egen leder og kasserer.
Dette gjør venneforeningen hvert år:

  • Sender ut giro for frivillig foreldrebetaling, foreslått med minst kr. 300 pr. familie (i 2013)
  • Bestiller og betaler juletre i skolegården.
  • Er til stede og tenner treet sammen med elever og lærere.
  • Bestiller og betaler saft og pepperkaker i forbindelse med julegrantenningen.
  • Arrangerer fest (karneval og disco) for de ulike klassetrinnene på skolen i januar/februar, med underholdning, leker og servering av pølser, kaker og brus.
  • Stiller opp på de ulike aktivitetsdagene etter ønske fra skolen og FAU.
  • Etablerer ny 17. mai komité og bistår 4. trinn, som i samarbeid med Vinderen Barnekor og Vinderen skolekorps har ansvar for arrangementet.
  • Vurderer søknader fra skolen og FAU om støtte til tiltak og aktiviteter som kan øke trivselen for barna på skolen.

Alle er velkomne til å foreslå tiltak eller ting som kan søkes finansiert av Venneforeningen!

Venneforeningen

Venneforeningen leder skoleåret 2019-2020: Bjørn Mørland-Pedersen, tlf: 99 02 11 87, e-post: bjornmorland@gmail.com

1A Ida Croff
1B Gisle Skeie
1C Anniken Borgen Bolling
2A Kathrine Evers
2B Paul Franz Hubert Bugge Rigault
3A Nanna Wessel Sundt
3B Nils Holger-Koefoed
3C Anders Ellingsen
4A Mikkel Riiber
4B Bjørn Mørland-Pedersen
4C Birgit Fauske
5A Jorunn Dyb-Øyen
5B Marte Hage Ebbing
5C Elizabeth Borgersgrud Larsen
6A Anette Weyergang
6B Jørn Grotnes
6C Edle Johanne Kroll
7A Benedicte Marie Hustad
7B Ane Imsgard
7C Amy Myrestrand