Venneforeningen

Foreldrene i hver klasse velger én foreldrerepresentant til styret i Venneforeningen. Venneforeningen møtes med ujevne mellomrom og velger sin egen leder og kasserer.
Dette gjør venneforeningen hvert år:

  • Sender ut giro for frivillig foreldrebetaling, foreslått med minst kr. 300 pr. familie (i 2013)
  • Bestiller og betaler juletre i skolegården.
  • Er til stede og tenner treet sammen med elever og lærere.
  • Bestiller og betaler saft og pepperkaker i forbindelse med julegrantenningen.
  • Arrangerer fest (karneval og disco) for de ulike klassetrinnene på skolen i januar/februar, med underholdning, leker og servering av pølser, kaker og brus.
  • Stiller opp på de ulike aktivitetsdagene etter ønske fra skolen og FAU.
  • Etablerer ny 17. mai komité og bistår 4. trinn, som i samarbeid med Vinderen Barnekor og Vinderen skolekorps har ansvar for arrangementet.
  • Vurderer søknader fra skolen og FAU om støtte til tiltak og aktiviteter som kan øke trivselen for barna på skolen.

Alle er velkomne til å foreslå tiltak eller ting som kan søkes finansiert av Venneforeningen!