Vår profil

Skolen vektlegger holdningsskapende arbeid, og følger programmet ConnectOSLO. Trygghet er et viktig fundament, og ligger til grunn for at alle våre elever skal lære mest mulig på skolen.

Vi jobber systematisk og målrettet for at alle skal utvikle sine grunnleggende ferdigheter i tråd med skolens læreplan. Vurdering for læring og utvikling av gode læringsstrategier bidrar til å hjelpe barna til å nå målene sine.

Høsten 2015 kunne skolen endelig åpne den nye skolegården. Foreldrene har lagt ned en betydelig innsats for å gi elevene flere muligheter til varierte aktiviteter.

AKS er også vår stolthet. Skole og AKS samarbeider – og gjennom prosjekt SIRIUS er det lagt opp til systematisk læringsfremmende lek.

Skolen fylte 110 år i 2015. I 2005 feiret vi at Vinderen skole ble 100 år.

Vinderen skoles visjon er:

Med lyst for læring
For å få til et høyt læringsutbytte er vi avhengige av at læringen er lystbetont. Læring blir lystbetont når lærerne har tilfredsstillende faglige kvalifikasjoner og engasjement for det de underviser i og når elevene får varierte og utfordrende oppgaver.

Redelighet, respekt, engasjement og brukerorientering er kjerneverdiene for ansatte i Oslo kommune.

Verdigrunnlaget skal gjelde uavhengig av livssyn, etnisk tilhørighet, kompetanse, alder og kjønn. 

Skolens verdiplattform

  • Mangfold- Vi er ulike, har ulike meninger, interesser og forutsetninger, og slik vil vi ha det, derfor skal vi få lov til å lære på forskjellige måter.
  • Respekt - Alle skal oppleve å bli lyttet til og bli tatt på alvor. Vi viser hensyn og tar vare på hverandre.
  • Lagånd - Hjem og skole spiller på felles lag mot felles mål. Vi er gode støttespillere for hverandre. Vi praktiserer felles regler.
  • Engasjement - Vi er engasjerte i undervisningen og i elevenes faglige og sosiale utvikling. Vi tilpasser undervisningen til elevene og vi inviterer til kommunikasjon med foreldrene.
  • Brukerorientering - Vi ønsker tilbakemeldinger for å utvikle oss videreMiljøfyrtårn

 

Skolen er en sertifisert Miljøfyrtårn.