Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Gutt og jente illustrasjon

Emilie Bekkelund er på skolen mandag, tirsdag, onsdag til kl. 11:00, og torsdag. Emilie har ansvar for 1.-4. trinn. Telefon: 47781108. E-post: emilie.bekkelund@bva.oslo.kommune.no

Siri Seierstad er på skolen tirsdag, torsdag og fredag kl. 9:00-14.00 og ellers etter avtale. Siri ansvar for 5.-7. trinn. Telefon: 99483298. E-post: sirim.seierstad@bva.oslo.kommune.no

Helsestasjon- og skolehelsetjenestens psykolog er nå Ragnhild Støren Løkke. Psykologen kontaktes via skolens helsesykepleier. Hun kan tilby opp til fem konsultasjoner.