Skolehelsetjenesten

Gutt og jente illustrasjon

Siri Seierstad er på skolen hver tirsdag, torsdag og fredag kl 9-14.00 og ellers etter avtale. Siri har skoleåret 2020/2021 ansvar for 4.-7. trinn.

Hun kan kontaktes på telefon, e-post eller besøkes på kontoret i Villa Vinderen, inngang H.
Telefon: 99483298 
E-post: sirim.seierstad@bva.oslo.kommune.no

Emilie Bekkelund er på skolen hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Emilie skal skoleåret 2020/2021 ha ansvar for 1.-3. trinn.

Kontaktinformasjon: 

Telefon: 47781108

E-post: emilie.bekkelund@bva.oslo.kommune.no

Helsestasjon- og skolehelsetjenestens psykolog er nå Camilla Frydendal, da Tonje Eide er i barselpermisjon. Psykologen kontaktes via skolens helsesykepleier. Hun kan tilby opp til fem konsultasjoner. 

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.