Hovedseksjon

Våre baser

1. trinn har baserom i umiddelbar nærhet til sine klasserom. Basen består av tegne- og leserom, byggerom og spillrom. I tillegg bruker 1. trinn klasserom til leksehjelp, spising og aktiviteter som krever større areal. De bruker også skolens datarom, heimkunnskap, bibliotek, gymsal og samlingssal i Aktivitetsskoletiden. Fra 01.08.2020 er det to baseledere og fire assistenter tilknyttet 1. trinn.  

2.–3. trinn har baserom i Villa Vinderen. Basen består av et leserom, spillrom, byggerom og fleraktivitetsrom. I tillegg bruker de klasserom til leksehjelp, spising og aktiviteter som krever større areal. 2.–3. trinn bruker også skolens datarom, heimkunnskap, bibliotek, gymsal og samlingssal i Aktivitetsskoletiden.  Fra 01.08.2020 er det to baseledere og åtte assistenter tilknyttet 2. - 3. trinn. 

4. trinn har baserom i skolens "nybygg", i 2. etasje. Her finnes utstyr til alt fra perling til lesing. I tillegg bruker de klasserom til leksehjelp, spising og aktiviteter som krever større areal. 4. trinn bruker også skolens datarom, heimkunnskap, bibliotek, gymsal og samlingssal i Aktivitetsskoletiden.  Fra 01.08.2020 er det en baseleder og fire assistenter tilknyttet 4. trinn.