Hovedseksjon

Strategisk plan

 I strategisk kart er det formulert mål for hva skolen er forventet å oppnå i løpet av de neste fire årene. Skolen utvikler ut i fra dette årlige planer, kalt strategisk plan. I planen beskrives delmål og ulike tiltak som skal få Vinderen skole nærmere de overordnede målene. Det er verdt å merke seg at strategisk plan ikke er en samling av alle de aktiviteter skolen gjør for å bedre skolens resultater, kun nye initiativ i inneværende skoleår. Hvis du ønsker å se gjeldende strategisk kart og strategisk plan se lenken nedefinner du det her