Hovedseksjon

Klassekontakt

Klassekontakten har tre viktige hovedoppgaver: 

  • Organisere enkelte praktiske oppgaver som foreldregruppen har behov for
    Bidra til å skape et fellesskap for foreldre og barn.
    Fungere som bindeledd mellom foreldre og kontaktlærer eller, hvis nødvendig, med skolens ledelse.
     

Oppgaver, aktiviteter og ansvar: 

Klasseliste

Lage, distribuere og oppdatere klasseliste med kontaktinfo til elever og foreldre. Denne får dere fra klassekontakt. Om dette ikke er gjort, må klassekontakt purre, evt ta kontakt med skolens ledelse (kontoret).

Klasselisten er veldig viktig og nyttig for å kunne kommunisere med andre foreldre, invitere, organisere m.m.. Viktig at klassekontakt sørger for at nye i klassen de snarest kommer inn på klasselister/grupper i sosiale medier.

Klassekasse

Samle inn penger fra foreldrene til klassekasse som skal dekke oppmerksomhet til kontaktlærer til jul og sommer, utgifter ifm. jule- og sommeravslutning og andre arrangementer i klassen, samt eventuelle andre utlegg (f.eks. til hoppetau, bøtter, spader, baller etc. til klassens disposisjon i friminuttene). Veiledende sum pr år til klassekassen foreslås til kr.400.  Det anbefales å samle inn én gang i året, ikke dele opp. (for å unngå to purrerunder)

Leirskole

Organisere innsamling av penger til leirskole på 6. trinn (tilleggskostnader).

Tips: starte allerede i 1.klasse med f.eks lotteri på sommer- og juleavslutning slik at man når 6.klasse nærmer seg, har en sum som dekker tilleggskostnadene. Det er også mulig å organisere barna til å selge kaker, pante flasker eller andre måter å samle inn penger på.

Et tips: gjør innsamling til en aktivitet i vennegruppene.

Avslutninger

Sørge for at det blir innkjøpt en oppmerksomhet til kontaktlærer i forbindelse med avslutninger (jul/sommer). Gave til kontaktlærer foreslås å ligge på fra 700 til 1000 kr. Gaven gis ved sommeravslutningen, mens en oppmerksomhet (en mindre ting) kan evt gis til jul.

Det anbefales å unngå å gi alkohol.

Ta initiativ til å arrangere sommerfest og juleavslutning for elevene i samarbeid med kontaktlærer og de andre foreldrene. Her kan det være lurt å lage grupper og fordele ansvar og distribuere oppgaver. Har man allerede vennegrupper, kan hver vennegruppe få sine oppgaver. (kjøpe papp-servise, lage kaffe, bake kaker, rydde, arrangere leker og aktiviteter m.m)

Foreldremøter

Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlærer og eventuelt FAU-representant.

Husk å sørge for at det blir tid til samtale og evt diskusjon. Foreldremøtene er en viktig arena for nettopp foreldrene og fin anledning til å ta opp felles utfordringer og problemstillinger. Ta ansvar for, i samarbeid med kontaktlærer og andre foreldre, å organisere tema-diskusjoner på foreldremøtene (f.eks. mobil, nettvett, rus, kriminalitet, mobbing, inkludering etc.).

Facebookgruppe/whatsappgruppe

Mange klasser har opprettet sin egen facebook- eller whsatsapp gruppe, der foreldrene kan kommunisere. Den kan brukes til alt fra å høre om noen vil være med å spile fotball i skolegården eller bli med og ake, til å diskutere inne-tider, regler for sosiale medier m.m.

Fint om klassekontakten lodder stemningen og evt. tar initiativ til en slik gruppe.

Bursdager

Ta initiativ til/legge til rette for at foreldrene kan bli enige om felles "bursdagspolitikk" med hensyn til inkludering av alle og prisnivå på presanger. Når man inviterer til bursdag, bør det enten være alle guttene, alle jentene eller hele klassen. Viktig å svare og si ifra om man kommer (både at man kommer eller ikke kan komme). Ingen ønsker en skrekk-situasjon der nesten ingen møter opp i en bursdag!

VIPPS-innsamling til felles gave er noe mange har god erfaring med – da blir der en litt finere gave, og mindre jobb på foreldrene. Vær gjerne den første som foreslår å kjøpe fellesgave.

Anbefalt prisnivå: Fellesgave: 100 kroner, egen gave: 100 – 200 kroner.          

Vennegrupper

Kontaktlærer pleier å organisere vennegrupper. Vanligvis er det vennegrupper fra 1-4 klasse, men det kan gjerne fortsette helt til 7.klasse, om behov. Vennegruppene er veldig positive for klassemiljøet. Klassekontakten samarbeider med kontaktlærer om at gruppene følges opp og fungerer.

Ta initiativ til/legge til rette for at foreldrene kan bli enige om felles "bursdagspolitikk", med hensyn til inkludering av alle og prisnivå på presanger.

Nye elever i klassen

Sørge for at nye elever blir tatt godt imot, gjerne sørge for at det blir skrevet et felles «velkommen»-kort e.l. Og se til at den nye eleven blir involvert i aktiviteter (fotballag, turning, ski, dans) som mange i klassen går på. Sørge for at klasselisten blir oppdatert med kontaktinfo til den nye eleven, og at eleven blir med i en vennegruppe og følgegruppe.

Halloween

Dette er en feiring som har blitt viktig for barna, og en dag der det er VELDIG viktig at klassekontakten sørge for at ingen barn blir sittende alene hjemme mens klassekamerater ringer på døren og ber om godis. FAU anbefaler at det legges opp til felles Halloween-feiring for hele klassen, eller at man på samme måte som ved bursdager inviterer enten hele klassen, alle guttene eller alle jentene hvis man skal ha fest. Ellers er det viktigste at barna møtes og kan gå sammen ute. Det kan være så enkelt som at alle møtes i skolegården, eller at noen arrangerer pølser i hagen, før man går ut på «knask eller knep»

Klassetreff/fellesarrangement

Ideelt sett bør klassekontakten sørge for fellesarrangementer fore ganger i året. I noen klasser deler klassekontakten klassen i fire foreldregrupper og lar én gruppe ta seg av ett arrangement hver, slik at det blir fire sesongbaserte klassearrangementer det første året (høst-treff, juleavslutning, vintertreff og sommeravslutning) – og for eksempel to arrangementer pr. år de de neste årene, for at det ikke skal bli for mye.

Man kan legge opp til tidsavgrensede (totimers) fellestreff for foreldre og barn på ettermiddagstid, f.eks:

  • Aketreff, sykkeltur, felles ballspill i skolegården, skitur, fotballtreff, tur i skogen, skøytetreff, piknik.

Hva med en fest i samlingssalen for foreldre og barn, i samarbeid med læreren?

  • Mange har gode erfaringer med å dra i gang et arrangement tidlig i skoleåret

 

Ta initiativ til overnattingstur

Forslag :


Foreldretreff

Ta initiativ til arrangementer som foreldretreff, mammatreff og/eller pappatreff (spleiselag) gjerne tidlig i første klasse. Noen tilbyr seg å invitere hjem, andre møtes på en café, går en tur sammen – det viktigste er å gjøre noe hyggelig sammen! Suppe og quiz på Baker Hansen for eksempel. Eller for de ambisiøse; middagskarusell

ELLERS:

Være et talerør for foreldregruppen, ta initiativ og tale klassens sak overfor kontaktlærer og eventuelt skolens ledelse. Klassekontakten skal ikke involvere seg i personlige saker.

Klassekontakten er vara på FAU-møter hvis FAU-representanten må melde forfall. FAU møtes hver første mandag i måneden kl. 18.30 på lærerværelset.

Husk å delegere! Klassekontakten skal ikke gjøre alt!

Klassekontakter

1A Kristin Skau Åbyholm
1B Nora Løvøi Bjørnstad
1C Anette Weyergang
2A Marianne Rye Beck
2B Anne Dahl Frisak
2C Trond Langfjæran
3A Jannicke Talset Hagen
3B Vivi Prydz Aarstrand
3C Thea Kate Mehl
4A Kristina Riiber
4B Cecilie Irminger
5A Mads Ivar Frølich Hoffmann Fuglesang
5B Harriet Molven Løkensgard
5C Elisabeth Arnstad Duran
6A Cathrine Barland Jensen
6B Nikis Theophilakis
6C Stine Prøiz
7A Anne-Marit Lindås og Merethe Brenden Sørbye
7B Harald Sætre
7C Karen Marie Aarre