Permisjonsreglement

Permisjonsreglementet for Osloskolen finner du her. 

For å søke om permisjon sender du en mail eller brev til skolen, helst tre uker før.