Permisjonsreglement

Permisjonsreglementet og søknadsskjema for Osloskolen finner du her. 

For å søke om permisjon fyller du ut søknadsskjemaet i lenken og sender det til postmottak@ude.oslo.kommune.no. Husk å merke e-posten med skolens navn.