Camp Hudøy

Elever fra Camp Hudøy

Camp Hudøy er for 2.-7. trinn i Osloskolen (det trinnet de nå går i). Søknadsfristen er 8. Mars 2021 og alle får svar på søknad senest 26. mars (altså før påske). Det er loddtrekning om plassene. 

Stiftelsen Hudøy ble etablert i 1990 som et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Oslo Kommune, men det har vært feriekoloni på Hudøy i over 100 år. Stiftelsens formål er å drive sommerleir for barn i Osloskolen. Sommerleirene er for barn mellom 2.–7. trinn i Osloskolen, og hver sommer er ca. 1370 barn på Hudøy i regi av Camp Hudøy. Vår målsetting er å gi gode ferieminner til barn i Osloskolen. Oppholdet er prisregulert etter foresattes inntekt. På Hudøy møter man barn fra hele Oslo! Hudøy gir en pause fra en travel hverdag som ofte preges av mange prestasjonskrav. Barna får ikke ha med seg mobiltelefon på leiren, og møtes ansikt til ansikt gjennom felles opplevelser.

Lenke til brosjyre:

https://hudoy.no/wp-content/uploads/2021/01/hudoy-brosyjre_2021_digital.pdf