Intervju med Torill

Lærer Torill Schinstad

Vi har intervjuet vår K&H-lærer, Torill Schinstad. I det vi møter Torill ser hun spent og glad ut som vanlig. Så går vi inn i sløydhallen og begynner. Hun er alltid litt travel så vi var redde for at hun ikke skulle rekke det , men hun rakk det fint.

Hun forteller at hun ble kunst- og håndverkslærer fordi hun liker å tegne og  undervise. Da hun var liten så likte hun best gym og kunst og håndverk, fordi hun likte å spille fotball og å tegne. Det beste med å være kunst- og håndverkslærer er å undervise i 6c, sier hun og smiler. Hun likte ikke skolen da hun var liten fordi guttene bråkte mye. Hun sier selv at hun var den typen som var sjenert , men sloss masse fordi de var 20 gutter og 4 jenter. Hun syntes det var litt vanskelig å bli K & H-lærer fordi hun måtte gå gjennom masse. Hun syntes den største forskjellen mellom da hun gikk på skolen og nå var at lærerne ikke så hver enkelt elev. Hun er glad for at det er annerledes nå.

- Vi  likte ikke lærerne så godt fordi de kjeftet mye og de var ikke så flinke til å lære bort.

Torill skjønte derfor da hun var liten at hun skulle bli kunst og håndverkslærer.