Nasjonale prøver

5. trinn skal ha nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Elevene testes etter mål fra 4. trinn.

Prøvene i lesing og regning er på papir mens prøven i engelsk gjennomføres elektronisk. Alle prøvene skal gjøres i perioden 12.-21. oktober 2015.

Gå videre til Udir sine sider for mer informasjon.