Oppstart 2. august 2019

I 2019 åpner AKS etter sommerferien fredag 2. august.

1. august har AKS planleggingsdag.

 

Vi holder heldagsåpent fra 0730 - 1630 i perioden frem til skolen starter.

 

2. - 4. trinnsbarn melder seg på som vanlig, via lenke på e-post som sendes ut i juni. Da melder man på både for heldagsåpent i juni og for august.

Når det gjelder 1. trinnsbarn i august baserer AKS seg på oppstartsdatoen som er oppgitt i påmeldingsskjemaet på Oslo kommune sine hjemmesider.