Lokal plan 2017 - 2018

 

Den lokale planen utarbeides i forlengelsen av målområdene under. Vi etterstreber en balanse mellom lek og læring, og legger opp til læringsstøttende aktiviteter. Planen er oppdatert 22.08.2017.

 

Aktivitetsskolens målområder er følgende:

Natur, teknikk og miljø

Fysisk aktivitet og lek

Mat og helse

Leksehjelp

Kunst, kultur og kreativitet

 

1. trinn

Leksehjelp

Mat og helse

Natur, teknikk og miljø

Kunst, kultur og kreativitet

Fysisk aktivitet og lek

Andre kurs

Frilek / barnas egne ønsker

Leksehjelp hver mandag og tirsdag.   Barna kan også ta med seg lekser på basen for å få hjelp.

1. trinn har "småkokker" en   gang i uken, der de lager egen mat på skolens elevkjøkken.

De får i tillegg servert varm mat én   gang i uken, samt frukt til spisingen fire ganger i uken. I tillegg lager   barna ofte mat under heldagsåpent.

AKS er sertifisert som miljøfyrtårn. Vi   resirkulerer i samtlige rom og er opptatt av å snakke med barna om dette.   Under heldagsåpent drar vi på tur til skog og mark, organiserer rebusløp i   skogen og forsøker å være mye ute. I kunst bruker 1. trinn ofte   naturmaterialer.

1. trinn har organisert forming på   ukeplanen en gang i uken. I tillegg har vi organisert perling, som både er   sosialt og finmotorisk. Under heldagsåpent organiserer vi som oftest en eller   flere kunstaktiviteter. Barna har også hver sin tegnebok der de kan tegne og   fargelegge.  

1. trinn har en time organisert gym i   gymsalen hver uke.

Vi ønsker at barna skal være i fysisk   aktivitet både ute og inne. Vi kjøper stadig nytt lekeutstyr for å motivere   barna til å bevege seg.

I samarbeid med FAU organiserer AKS   skikurs hvert år, som vår eneste foreldrebetalte aktivitet i løpet av året. Vi   samarbeider også med lokale aktører og leier tidvis inn instruktører. Dette   kan f.eks være fektekurs, yogakurs, korpskurs, ol. I tillegg har vi temauker   innen målområdene.

Lek er sentralt for barnas sosiale og   emosjonelle utvikling. Vi forsøker å legge opp til en balanse mellom fri lek   under tilsyn og organisert aktivitet. Ofte ønsker barna hjelp til å lage   ulike ting under frilek som krever kunst/forsk-utstyr, vi er behjelpelige med   dette.

Superfredag organiseres hver fredag der   målet er å runde av uken på en morsom og hyggelig måte. Av og til viser vi   film i klasserom, vi lager rebusløp til barna ute, organiserer quizzer og   konkurranser. Tidvis vanker det også en premie.

 

2. trinn

Leksehjelp

Mat og helse

Natur, teknikk og miljø

Kunst, kultur og kreativitet

Fysisk aktivitet og lek

Andre kurs

Frilek / barnas egne ønsker

Leksehjelp hver mandag og tirsdag.   Barna kan også ta med seg lekser på basen for å få hjelp.

2. trinn får servert varm mat én gang i   uken, samt frukt til spisingen fire ganger i uken.

I tillegg lager barna ofte mat under   heldagsåpent.

2. trinn har forsk på ukeplanen en gang   i uken. AKS er sertifisert som miljøfyrtårn. Vi resirkulerer i samtlige rom   og er opptatt av å snakke med barna om dette. Under heldagsåpent drar vi på   tur til skog og mark, organiserer rebusløp i skogen og forsøker å være mye   ute.

2. trinn har kunst på timeplanen en   gang i uken, i tillegg til perling som egen populær ukeplanaktivitet. Vi   tilbyr også sjakk to ganger i uken der det er mulig å spille sjakk i   samarbeid med en voksen. Underheldagsåpent organiserer vi som oftest en eller   flere kunstaktiviteter. Barna har også hver sin tegnebok der de kan tegne og   fargelegge.

Vi ønsker at barna skal være i fysisk   aktivitet både ute og inne. Vi kjøper stadig nytt lekeutstyr for å motivere   barna til å bevege seg.

I samarbeid med FAU organiserer AKS   skikurs hvert år, som vår eneste foreldrebetalte aktivitet i løpet av året. Vi   samarbeider også med lokale aktører og leier tidvis inn instruktører. Dette   kan f.eks være fektekurs, yogakurs, korpskurs, ol. I tillegg har vi temauker   innen målområdene.

Lek er sentralt for barnas sosiale og   emosjonelle utvikling. Vi forsøker å legge opp til en balanse mellom fri lek   under tilsyn og organisert aktivitet. Ofte ønsker barna hjelp til å lage   ulike ting under frilek som krever kunst/forsk-utstyr, vi er behjelpelige med   dette.

Superfredag organiseres hver fredag der   målet er å runde av uken på en morsom og hyggelig måte. Av og til viser vi   film i klasserom, vi lager rebusløp til barna ute, organiserer quizzer og   konkurranser. Tidvis vanker det også en premie.

 

 

3. trinn

Leksehjelp

Mat og helse

Natur, teknikk og miljø

Kunst, kultur og kreativitet

Fysisk aktivitet og lek

Andre kurs

Frilek / barnas egne ønsker

Leksehjelp hver mandag og tirsdag.   Barna kan også ta med seg lekser på basen for å få hjelp.

3. trinn har mat og helse på ukeplanen   hver fredag. Her lager barna egen mat i samarbeid med to voksne på skolens   elevkjøkken. I tillegg får de varm mat en gang i uken, samt frukt fire ganger   i uken under spising. Under heldagsåpent lager barna ofte egen mat/baker.

3. trinn har forsk på ukeplanen en gang   i uken. AKS er sertifisert som miljøfyrtårn. Vi resirkulerer i samtlige rom   og er opptatt av å snakke med barna om dette. Under heldagsåpent drar vi på   tur til skog og mark, organiserer rebusløp i skogen og forsøker å være mye   ute.

3. trinn har forming på ukeplanen en   gang i uken. I tillegg er det mulig å spille sjakk i samarbeid med en voksen   to ganger i uken. Under heldagsåpent legger vi som oftest opp til en eller   flere kunstdager.

3. trinn har en time organisert gym i   gymsalen hver uke. I tillegg er de mye i aktivitet ute.

Vi ønsker at barna skal være i fysisk   aktivitet både ute og inne. Vi kjøper stadig nytt lekeutstyr for å motivere   barna til å bevege seg.

I samarbeid med FAU organiserer AKS   skikurs hvert år, som vår eneste foreldrebetalte aktivitet i løpet av året. Vi   samarbeider også med lokale aktører og leier tidvis inn instruktører. Dette   kan f.eks være fektekurs, yogakurs, korpskurs, ol. I tillegg har vi temauker   innen målområdene

Lek er sentralt for barnas sosiale og   emosjonelle utvikling. Vi forsøker å legge opp til en balanse mellom fri lek   under tilsyn og organisert aktivitet. Ofte ønsker barna hjelp til å lage   ulike ting under frilek som krever kunst/forsk-utstyr, vi er behjelpelige med   dette.

Superfredag organiseres hver fredag der   målet er å runde av uken på en morsom og hyggelig måte. Av og til viser vi   film i klasserom, vi lager rebusløp til barna ute, organiserer quizzer og   konkurranser. Tidvis vanker det også en premie.

 

 

4. trinn

Leksehjelp

Mat og helse

Natur, teknikk og miljø

Kunst, kultur og kreativitet

Fysisk aktivitet og lek

Andre kurs

Frilek / barnas egne ønsker

Leksehjelp hver mandag og tirsdag.   Barna kan også ta med seg lekser på basen for å få hjelp.

4. trinn lager ofte mat på skolens   elevkjøkken i forbindelse med sin "superfredag". De får servert   varm mat én gang i uken, samt frukt til spisingen fire ganger i uken.

I tillegg lager barna ofte mat under   heldagsåpent

4. trinn har forsk på ukeplanen hver   uke. De har også data/ipad på ukeplanen der vi spiller pedagogiske spill   innen lesing og matte. I samarbeid med Utdanningsetaten og elever ved ulike ungdomsskoler   organiserer vi Kodekurs hvert år. Kurset er åpent for alle på 4. trinn, også   de som ikke går på AKS.

4. trinn har kunst på ukeplanen hver   uke. I tillegg har de ukeplanfestet brettspill som er bra for både samarbeid,   emosjonell læring og kreativ tenkning.Under heldagsåpent har vi som oftest en   eller flere kunstdager.

4. trinn har gym på ukeplanen en gang i   uken, og er i tillegg mye ute og leker.

Vi ønsker at barna skal være i fysisk   aktivitet både ute og inne. Vi kjøper stadig nytt lekeutstyr for å motivere   barna til å bevege seg.

I samarbeid med FAU organiserer AKS   skikurs hvert år, som vår eneste foreldrebetalte aktivitet i løpet av året. Vi   samarbeider også med lokale aktører og leier tidvis inn instruktører. Dette   kan f.eks være fektekurs, yogakurs, korpskurs, ol. I tillegg har vi temauker

Lek er sentralt for barnas sosiale og   emosjonelle utvikling. Vi forsøker å legge opp til en balanse mellom fri lek   under tilsyn og organisert aktivitet. Ofte ønsker barna hjelp til å lage   ulike ting under frilek som krever kunst/forsk-utstyr, vi er behjelpelige med   dette.

Superfredag organiseres hver fredag der   målet er å runde av uken på en morsom og hyggelig måte. Av og til viser vi   film i klasserom, vi lager rebusløp til barna ute, organiserer quizzer og   konkurranser. Tidvis vanker det også en premie.