Lokal plan 18-19

1. trinn får tilbud om følgende aktiviteter skoleåret 2018 – 2019

Leksehjelp

Kafe

Perling / finmotorikk

Spisepause i klasserom

Gym

Frilek

Kunst

Småkokker

Superfredag

 

2. trinn får tilbud om følgende aktiviteter skoleåret 2018 – 2019

Leksehjelp

Spisepause i klasserom

Forsk

Forming

Frilek

Hobby

Gym

Superfredag

Kafe

 

3. trinn får tilbud om følgende aktiviteter skoleåret 2018 – 2019

Leksehjelp

Spisepause i klasserom

Forming

Kafe

Frilek

Gym

Forsk

Mat og helse

Superfredag

 

4. trinn får tilbud om følgende aktiviteter skoleåret 2018 – 2019

Leksehjelp

Spisepause i klaserom

Gym

Forsk

Kunst og forming

Frilek

Kafe

Gjør og lær

Superfredag

Skatekurs

Kodekurs

 

I tillegg kommer aktiviteter og temauker under skolens ferier, når vi holder heldagsåpent, samt andre temauker. Vi forsøker også å legge til rette for enkeltstående kurs (sjakk, skating, osv.) når vi har ansatte som kan drive disse kursene.

Skikurs har oppstart i januar 2019, i samarbeid med Oslo Vinterpark. Dette er den eneste aktiviteten i året der foreldre/foresatte betaler ekstra, som AKS organiserer.

Det kan bli endringer i tilbudet dersom det viser seg at det er lite interesse blant barna for den enkelte aktiviteten. Vi ønsker at så mange som mulig skal delta på aktivitetene våre.