Codvid-19-info, heldagsåpent 2020

 

Vi er fortsatt på gult covid-19-nivå

Vi fortsetter med smittevernstiltak som før sommeren. Det betyr at vi spriter ned alle overflater og kontaktflater inne, og leker barna bruker (blyanter, kortstokker, brettspill, osv). Dette har vi gode rutiner på.

Det er anledning til å endre kohortsammensetning over en helg. Under heldagsåpent er 1. trinn en kohort og 2. – 4. trinn en kohort. Antall påmeldte elever på 2. – 4. trinn tilsvarer omtrent størrelsen på et ordinært trinn.

 

Viktig!

 

-         Ingen skal møte på skolen eller AKS hvis de er syke.

-         Vask hender før dere kommer på skolen.

-      Hjelp oss med å minne barna på hvilke rutiner som gjelder.

 

 Foresatte på skolens område

 Vi fortsetter med å ha utkryss for 2. – 4. trinn ute. Vi ønsker at foresatte på 2. – 4. trinn leverer utenfor portene og at dere henter som før sommerferien (ved hovedporten inn til skolegården).

 

Når det gjelder 1. trinn ønsker vi at én foresatt følger eleven inn, og at du som følger bruker håndspriten vi har satt frem (elevene skal bruke såpe og vann). Oppmøte for 1. trinn er på basen, det vil si i området tilknyttet elevenes klasserom.

 

 

 

Har du spørsmål er det bare å kontakte oss!