Åpningstider

Mandag - fredag:

0730 - 0830. Deretter fra skoleslutt til 1630.

Vi holder heldagsåpent fra 0730 - 1630 i skolens ferier, med unntak av nyttårs- og juleaften; offentlige helligdager; offentlige fridager og juli måned.